1. Základní údaje
 
Prodejce:
Slunečnice, zdravá výživa
Mgr. Vladimíra Langrová
Provazníkova 22
613 00 Brno
IČO:62080571
DIČ:7352223956
Email: bioslunecnice@gmail.com
Tel.734 417517
Bankovní spojení: 2900143217/2010
 
Kupující - zákazník, může to být fyzická i právnická osoba.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy a je uzavřena zaplacením a převzetím objednaného zboží.
 

2. Objednávka zboží
 
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- v internetovém obchodu
- ústně (osobně – na prodejně, telefonicky)
- písemně - e-mailem, SMS


Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, e-mailem, osobně  nebo telefonicky, jsou považovány za závazné.
Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami internetového obchodu www.bioslunecnice.cz a že s nimi souhlasí.
 
3. Jak nakupovat

Zákazník si může vybrat libovolné zboží z naší nabídky.

Čerstvé farmářské produkty – mléko, tvaroh, vejce,sýry, jogurty, bio-zeleninu a maso –tzn.přípravky s krátkou záruční dobou dodáváme dle aktuální nabídky a možností farmářů –termín dodání potvrdíme e-mailem či SMS, ostatní zboží máme skladem, popřípadě objednávku se zákazníkem opravíme nebo vystornujeme.
 
Ceny zboží jsou vždy uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

4. Zboží lze odebrat
 
Osobní vyzvednutí v prodejně Slunečnice, zdravá výživa, Lidická 79, Brno. Otevírací doba pondělí-pátek 9-18 hod.
 
Rozvoz po Brně za cenu dopravy 50,-Kč , při objednávkách nad 1000,-Kč zdarma.

Odesláním balíku s využitím služeb přepravní společnosti PPL.

Ostatní případy dle osobní domluvy.

5. Zrušení objednávky
 
Zákazník i prodejce může bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku odeslání zboží. Pokud zruší objednávku prodejce, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku vyřídit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodejce a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

6. Reklamační řád
 
Zboží reklamovat dle stávajících platných norem:
- V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte telefonicky nebo e-mailem s uvedením popisu vady.
- Reklamaci vyřizujeme (kladně nebo záporně) nejpozději do lhůty dané zákonem (30 dnů). Po překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky.
Prodávající posuzuje reklamaci na základě pokynů stanovených výrobcem zboží a může jej proto také odeslat výrobci k odbornému posouzení.

7. Vyřízení reklamace
 
Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta na pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákon č. 634/1992 Sb.

8. Právo na odstoupení od smlouvy
 
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté dodat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené.

9. Ochrana osobních dat
 
Vaše osobní údaje, které jste vyplnili při odesílání Vaší objednávky či dotazu, evidujeme jen pro vlastní potřebu a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetí osobě.
Osobní údaje slouží pouze pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky.

10. Záruční podmínky
 
Na veškeré zboží poskytujeme záruku do doby spotřeby zboží uvedeného na obalu, nejdéle však 2 roky od data prodeje zboží.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením nebo opotřebením zboží.

11. Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny jsou smluvní

12. Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Nejprodávanější produkty